top of page

INSILEX TS   Silikat Esaslı Reçine

Yüksek nihai mukavemete sahip, hızlı reaksiyon gösteren genleşmeyen, iyi yapıştırıcı özellikte iki bileşenli silikat reçinesidir.

Ürü​n Özellikleri
  • Yolların onarımları

  • Toprak ve zemin dengelenmesi ile sağlamlaştırma

  • Yol yapımı için plakaları yükseltme ve derzleme

  • Yüksek sıkışma mukavemeti

Sektörler

Tünel ve İnşaat Uygulamaları

  • Zemin Kontrolü

  • Yapısal Onarım

Insilex TS.webp
bottom of page